ORDE do 1 de febreiro de 2017 pola que se actualizan os procedementos e os formularios normalizados para a obtención da carta de artesán e a cualificación de taller artesán.

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170221/AnuncioG0424-060217-0012_gl.html