EXTRACTO da Orde do 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2017. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para presentar as solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(DOG 24/02/2017)

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170224/AnuncioG0424-140217-0008_gl.html