ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitivaPRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 27/02/2017).

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170227/AnuncioG0164-150217-0001_gl.html