ANUNCIO de licitación para a explotación do bar-cafetaría das instalacións deportivas do Casal.
Presentación de ofertas:
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse de luns a venres das 9.00 ás 13.00 horas, no Rexistro Xeral do Concello de Salvaterra de Miño, no prazo de 26 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no último dos boletíns en que apareza (DOG ou BOP).(DOG 27/02/2017)

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170227/AnuncioL250-070217-0001_gl.html