BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES PARA AS ACTIVIDADES CULTURAIS DO ANO DO PATRIMONIO 2017. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o 31 de marzo de 2017(BOPP01/03/2017)

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/02/28/2017005095