ORDE do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (IN219A).PRAZO DE SOLICITUDES:  prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 02/03/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170302/AnuncioG0424-210217-0003_gl.html