RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para presentala é a partir do día seguinte á publicación desta resolución no DOG ata o 24 de marzo de 2017.(DOG07/03/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170307/AnuncioG0424-010317-4_gl.html