RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2017/18.PRAZO DE SOLICITUDES:  O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170308/AnuncioG1342-020317-0001_gl.html