As obras entregaranse entre o 18 de abril e o 5 de maio do 2017

 

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/09/2017005901