CONVOCATORIA DE 200 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA A DEPUTACIÓN E OS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, ANO 2017 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO (BOPP 13/03/2017).

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/13/2017006078