APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “DEPO AVENTURA A LANZADA” PARA O ANO 2017 PRAZO DE SOLICITUDES: Será de 20 días naturais contados a partir da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).(BOPP 14/03/2017).

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/13/2017006276