BASES REGULADORAS DO PROGRAMA "EN RUTA COA DEPO" 2017 PRAZO DE SOLICITUDES O prazo para a presentación de solicitudes será de 20 días naturais a partir da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO.(BOPP 13/03/207).

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/13/2017005961