ORDE do 8 de marzo de 2017 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2017, e se procede á súa convocatoria PRAZO DE SOLICITUDES O prazo para a presentación das solicitudes será de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170316/AnuncioG0425-090317-0003_gl.html