RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais de artes escénicas e de música, e se convocan para o ano 2017.PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.(DOG 30/03/2017)

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170330/AnuncioG1097-160317-0001_gl.html