ORDE do 17 de marzo de 2017 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2017.PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(DOG 28/03/2017).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170328/AnuncioG0426-170317-0002_gl.html