Subvencións e axudas. SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL PARA O ANO 2017 PRAZO DE SOLICITUDES. O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO (BOPP 28/03/2017)

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/28