Subvencións e axudas. CONVOCATORIA PARA SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS MUSICAIS E DE ARTES ESCÉNICAS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, ANO 2017 Prazo de presentación empezará a partir do día seguinte á publicación do extracto de dita convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e terminará o 17 de abril de 2017.(BOPP 28/03/2017)

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/28