APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DOS I PREMIOS PROVINCIAIS Á XUVENTUDE. O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados a partir da publicación do extracto desta convocatoria no BOPPO(BOPP  03/04/2017)

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/04/03