Subvencións e axudas. BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA AS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA DO ANO 2017 PRAZO DE SOLICITUDES:O prazo para a presentación de solicitudes empezará o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o 25 de abril de 2017.

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/04/03