RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada nas bases sexta e sétima será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia(DOG 4/04/2017)

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170404/AnuncioG0164-290317-0001_gl.html