ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17 PRAZO SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia(DOG 11/04/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0164-300317-0003_gl.html