ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería en réxime de oferta concertada durante a Campaña de verán 2017 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 17/04/2017).


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170417/AnuncioG0425-070417-0010_gl.html