RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017. Prazo para presentar as solicitudes de axuda. O prazo para presentar as solicitudes de axuda será dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.(DOG 21/04/2017).


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170421/AnuncioO90-060417-0001_gl.html