ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se publican as bases e se anuncia a convocatoria pública para cubrir cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (ED110B). Prazo de presentación
1. O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(DOG 24/05/2017)

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170524/AnuncioG0164-110517-0003_gl.html