CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES PARA ACTUACIÓNS E ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO DURANTE O ANO 2017 Prazo de presentación: Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO 24/05/2017).


http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/05/24/2017020125