ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR807I). PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo xeral para a presentación de solicitudes das axudas deste programa finalizará o 31 de xullo de 2017.


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170523/AnuncioG0424-110517-0008_gl.html