DEPUTACION : BASES DA CONVOCATORIA DAS 101 BOLSAS VACANTES DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS PRIVADAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2016. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO(BOPP 18/09/2017).

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/09/18/2017040467

 Anexo I.iconoPDF