ORDE do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde (DOG 08/01/2018)

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180108/AnuncioG0426-121217-0001_gl.html