RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento PR858A). PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.(DOG 12/01/2018)

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180112/AnuncioG0244-261217-0001_gl.html