BASES REGULADORAS DO PROGRAMA CONECTADAS 2018. PRAZO: O prazo para a presentación de solicitudes será de 30 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO

 

http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/16/2018000804