Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais na provincia

http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/03/08/2018006621