ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (IN219A).PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(DOG 04/04/2018)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180404/AnuncioG0424-220318-0003_gl.html