CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA AS ACTIVIDADES CULTURAIS DO ANO DA LINGUA 2018. (PROCEDEMENTO SIA 215186) Prazo de presentación: Empezará a partir do día seguinte á publicación do extracto de dita convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO) e terminará o 30 de abril de 2018.

http://www.boppo.depo.gal/detalle/-/boppo/2018/04/04