RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento PR945C).PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para presentar as solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para a convocatoria do ano 2018.(DOG 11/04/2018)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180411/AnuncioG0244-030418-0001_gl.html