CONVOCATORIA DE 200 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA A DEPUTACIÓN E OS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ANO 2018 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO.(BOPPO 16/04/2018)

http://www.boppo.depo.gal/detalle/-/boppo/2018/04/16