BASES DA CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PLAN DE PRÁCTICA LABORAL PARA A REDE DE OFICINAS DE TURISMO RÍAS BAIXAS-INFO RIAS BAIXAS, 2018. PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO (BOPPO 22/05/2018)

http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/05/22/2018026714