ORDE do 2 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018.PRAZO DE SOLCIITUDES ATA O 18/06/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180518/AnuncioG0425-040518-0005_gl.html