BASES REGULADORAS DO PONTEGAL 2019

Prazo de solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO e rematará o vindeiro 18/01/2019

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_324836DF-8EA2-42ED-B83C-AF8C8762102F&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20181217.2018057525.pdf