- IMPOSTOS EXPEDIDOS POLA OFICINA DO ORAL

 

Impostos Data de inicio Data de remate Dada de cargo en conta (1) Data de cargo en conta (2)
IVTM 6 de abril 6 de xuño 4 de maio -----
IBI 21 de agosto 5 de novembro 3 de outubro 1º plazo 2º plazo
5 de setembro 3 de   outubro
IAE 6 de setembro 6 de novembro 6 de novembro -----

 

Taxas e prezos Data de inicio Data de remate Dada de cargo en conta (1)
1º trimestre 5 de febreiro 5 de abril 4 de marzo
2º trimestre 4 de maio 4 de xullo 5 de xuño
3º trimestre 3 de agosto 3 de outubro 3 de setembro
4º trimestre 26 de outubro 26 de decembro 3 de decembro

 

(1) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria polo importe total do recibo.

(2) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria en dous prazos, cada un deles polo 50 % do importe do recibo.

 

  - IMPOSTOS EXPEDIDOS POLO CONCELLO

 

Recibo de AUGA: emítese semestralmente, pasando ao cobro dependendo da toma de lecturas do operario encargado.

Recibo de SUMIDOIRO: emítese anualmente, pasando ao cobro a finais de cada ano.

 

Nota: Para resolver calquer dúbida sobre a data de cargo dos recibos do Concello, poden facelo chamando en horario de oficina aos teléfonos 986 65 81 26 ou 986 65 80 82.