AtencionIMPACTO DO PECHE DA FRONTEIRA NA CIDADANÍA TRANSFRONTEIRIZA - Rexistro de persoas afectadas
Dende o AECT anunciouse a creación dun rexistro de persoas afectadas polo peche da fronteira que se xestionará a través de http://smartminho.eu/covidmino-contacto/ e de todos os concellos implicados co fin de proceder á tramitación de posibles indemnizacións.