OBRAS DE SANEAMENTO EN GRIXÓ E POMBAL, NA PARROQUIA DE ALXÉN, E NO CASCO - FORNELOS

Nestes días iniciaronse as obras de saneamento nos Barrios de Grixó e Pombal na Parroquia de Alxén, así coma no Barrio de Casco, na Parroquia de Fornelos, obras que están incluídas dentro do Plan Concellos 2020.

As obras a realizar consisten na limpeza, corte e demolición do firme, complementar a rede de servizos existentes mediante a execución da rede de saneamento na zona e a reposición das gabias e a reposición das zanjas, deixando a zona no mesmo estado no que se encontra actualmente.

As tres actuacións que se están a executar nas Parroquias de Alxén e Fornelos teñen como fin último dotar de saneamento ás vivendas que non posúen dito servizo, para que se poidan conducir as augas residuais ao colector xeral para o seu posterior tratamento.

En total está previsto executar 211 metros de tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal. Os tramos a executar fluirán en colectores existentes, polo que as vivendas poderán conectarse á rede de saneamento actual unha vez rematada a obra.

O presuposto desta obra ascende á cantidade de 21.145,39€, que levará a cabo O Concello de Salvaterra de Miño a través do Plan Concellos 2020 da Deputación de Pontevedra , e que ten un prazo de execución de 1 mes. Unha inversión que se enmarca dentro do programa de mellora e ampliación da rede de saneamento que está a executar o gobernó local.

Saneamento Grixo