O director do Instituto Galego de Estatística comunica que entre o 26 de xullo e o 8 de agosto realizarase unha "Enquisa estrutural a fogares" por persoal enquisador debidamente acreditado no noso Concello.

As vivendas seleccionadas recibirán unha carta remitida polo Instituto Galego de Estatística na que se lles informa do obxecto da enquisa.

ENCUESTAS INE