AdmitidosExcluidosRelación de persoal para os postos do "PLAN CONCELLOS 2023" admitidos e excluidos PROVISIONAL.

 

iconoPDFListado PROVISIONAL.

 

 

Os aspirantes excluidos ou omitidos por non figurar na lista disponen do prazo de un día hábil a partir do día seguinte da publicación deste anuncio no Taboleiro de Anuncios e na páxina web para formular as reclamacións ou corrixir os defectos que motivasen a súa exclusión.