REMATADAS AS OBRAS DE MELLORA E REPARACIÓN NAS CASA CULTURAIS DE FIOLLEDO, CORZÁNS, MEDER, LEIRADO, SOUTOLOBRE, LOURIDO E ALXÉN. As obras forman parte dun plan de mellora dos servizos municipais a través do Plan Concellos da Deputación Provincial. O Concello de Salvaterra de Miño ven de rematar as obras de mellora e reparación nas Casas de Cultura de Fiolledo, Corzáns, Meder, Leirado, Soutolobre, Lourido e Alxén. Estas obras enmárcanse dentro do plan de mellora nos servizos e infraestruturas que o Concello está realizando que consisten na reposición de tellas e arranxo no tellado, limpeza de cuberta, aplicación de hidrofugante, formación de caneletas, reparación de grietas e pintado exterior.

14 08 23 Casa Cultural Alxén14 08 23 Casa Cultural Corzáns14 08 23 Casa Cultural Fiolledo