ORDE do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0534-300120-0001_gl.pdf