RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2020 pola que se convocan probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (códigos de procedemento PR471A e PR472A).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200306/AnuncioO3C2-270220-0001_gl.pdf