BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, ANO 2020

 

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_00F0854F-5774-4C5F-AC31-5E28D3546FFC&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200309.2020012985.pdf

 

 

BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA PARTICIPAR EN FESTIVAIS, CERTAMES E CONCURSOS DE MÚSICA E BAILE NO ÁMBITO INTERNACIONAL, ANO 2020

 

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_CE11C9A3-598F-4DE7-AC94-CEC41929C16D&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200309.2020012998.pdf