ORDE do 26 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para contribuír a sufragar os custos de alugamento dos establecementos de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan as subvencións para o ano 2020 (código de procedemento PR471B).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201027/AnuncioG0595-261020-1_gl.pdf