RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2021 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210205/AnuncioO3C2-260121-0003_gl.html