RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia2 e se abre o prazo para a presentación das solicitudes de participación (código de procedemento TU985C)

PRAZO DE ADHESION:ata o 15/12/2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210323/AnuncioG0256-180321-0001_gl.pdf